دفتر

تهران | ظفر | بلوار نسا | خیابان چهاردهم | پلاک ۴

کارخانه

استان البرز | شهرک صنعتی اشتهارد | بلوار ابوریحان

شماره تلفن:

۲۸۴۲۷۳۴۴ ۲۱ ۹۸+

شماره فکس:

۲۸۴۲۷۳۴۵ ۲۱ ۹۸+

بین الملل (خروجی):

۲۸۴۲۷۳۴۶ ۲۱ ۹۸+

Email

info@falatec.ir