پاکسازی حرارتی قطعات صنعتی / شیمیایی / پتروشیمی / پالایشگاهی | Thermal Cleaning

یکی از مدرنترین روشهای رسوب زدایی/تمیزکاری قطعات و تجهیزات بزرگ و پیچیده در صنایع مختلف، تمیز کردن حرارتی یا Thermal Cleaning می باشد. از این روش بیشتر برای رسوب زدایی و تمیزکاری قطعاتی که در معرض رسوب و عوامل خورنده قرار دارند استفاده می شود. تمیزکاری مبدل های حرارتی

با استفاده از این روش می توان تجهیزات بزرگ، حساس و پیچیده را بدون نیاز به هیچ گونه عملیات مکانیکال یا شیمیایی و به صورت کامل تمیز نمود.

رسوب زدایی حرارتی

تمیزکاری حرارتی | تمیزکاری مبدل های حرارتی

رسوب زدایی حرارتی

پاکسازی حرارتی

با توجه به بومی سازی صنعت Thermal Cleaning یا تمیزکاری حرارتی، پاکسازی انواع تجهیزات و قطعات صنعتی بت استفاده از روش پاکسازی حرارتی میسر می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.