زباله سوزهای صنعتی

پالایشگاهها، بنادر و اسکله ها، سکوهای نفتی، نیروگاهها و… از جمله صنایع متقاضی این دستگاهها می باشند. زباله سوزهای صنعتی برای امحاء انواع لجن های نفتی (لجن های هیدروکربنی)، بوم های نفتی، انواع پسماند حاصل از فعالیتهای صنعتی و شیمیایی کاربرد دارد.

زباله سوز لجن نفتی

لچن سوز نفتی با کوره دوار