زباله سوز بیمارستزباله سوز، پسماند سوز، 

زباله سوز شهری Municipal Incinerators

R1200

زباله سوز بیمارستانی / زباله سوز پزشکی Medical Incinerators

زباله سوز پزشکی

زباله سوز سیار Portable Incinerators

addfield-incinerator-trailer-back-burners-500x332

زباله سوز صنعتی Industrial Incinerators

زباله سوز نفتی

سرمایه گذاری: امضاء تفاهم نامه همکاری مابین سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی) و شرکت فلاتِک، به کارفرمایان این امکان را می دهد که پس از امضاء قرارداد و پرداخت پیش پرداخت در ازای دریافت ضمانتنامه معتبر دولتی، زباله سوز مورد قرارداد را پس از ساخت، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره برداری تحویل گرفته و پس از تکمیل کلیه فرآیندهای مندرج در قرارداد، نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.