مایع سوز/پساب سوز Liquid Incinerator

ورود فاضلابهای شهری و صنعتی به آبهای سطحی و زیر زمینی، همچنین عدم مدیریت صحیح پساب ها توسط واحد های تولیدکننده، امروزه سبب بروز مشکلات مختلف زیست محیطی در کشور شده است.

تصفیه فاضلاب به طرق مختلفی از جمله: بیولوژیکی، شیمیایی، انعقاد الکتریکی و سایر روشها امکان پذیر می باشد ولی گروه های خاصی از فاضلابهای صنعتی به سبب پیچیدگی ساختار، تنوع مواد شیمیایی محلول، بالا بودن بیش از حد مواد محلول و … غیرقابل تصفیه بوده و یا فرآیند تصفیه طولانی مدت و پرهزینه ای را طلب می کند.

تکنولوژی مایع سوز Liquid Incinerator یکی از راههای مدیریت پساب های مختلف سمی و خطرناک از طریق امحاء کامل پساب می باشد. در همین راستا شرکت انرژی فلات طراحی و ساخت اولین دستگاه مایع سوز دارویی/شیمیایی در کشور را با استفاده از دانش فنی و مشاوره شرکت اروپایی DEKONTA به انجام رسانید.

دستگاههای مایع سوز در دو گروه ثابت و دوار تقسیم بندی می شوند که روش مایع سوزی با توجه به میزان لجن و حاکستر حاصل از فرآیند انتخاب می شود.

مایع سوز | پساب سوز | Liquid Incinerator

پساب سوز

پساب سوز دارویی

اصول تکنولوژی

در این روش ابتدا پساب مایع از طریق پمپ به داخل محفظه بخار ساز دستگاه که قبلا از طریق محفظه احتراق تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد گرم شده است، انتقال می یابد. سپس بخار حاصل از فرآیند به محفظه After Burner انتقال پیدا کرده و طی چند ثانیه فرآیند گازسوزی هوای سالم از دودکش دستگاه خارج می شود.

لازم بذکر است دستگاه های پسماندسوز و مایع سوز/پساب سوز با بهره گیری از تکنولوژی روز اروپا (شرکت DEKONTA) و توسط شرکت انرژی فلات طراحی، تولید و بومی سازی شده است.