زباله سوز بیمارستانی

زباله سوز بیمارستانی GM2000

زباله سوز بیمارستانی

زباله های مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستانها ،آزمايشگاهها و درمانگاهها توليد ميشوند، به علت آلوده بودن و همچنين زيانهاي ناشي از عدم مديريت بهداشتي ، باعث ازدياد و اشاعه انواع بيماريهاي خطرناك و مسري شده و تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست مي باشد .

امروزه براي دفع نهايي زباله های عفونی فقط از دو روش زباله سوز بیمارستانی و بی خطر سازی و سپس دفن بهداشتي استفاده مي شود . اين دو روش سالهاست كه مورد استفاده قرار گرفته است .

لذا با توجه به استاندارد های جهانی، راه حل نهایی مدیریت زباله های پزشکی استفاده از زباله سوز می باشد.

زباله سوز بیمارستانی، زباله سوز پزشکی، زباله سوز عفونی، زباله سوز دارویی، زباله سوز شیمیایی، زباله سوز بیمارستانی چیست، 

طبقه بندي زباله های بيمارستاني

۱٫ زباله های شبه عفونی
اين زباله ها شبيه زباله هاي خانگي بوده و بيشتر مربوط به قسمتهاي اداري بيمارستان هستند . از نظر حمل ونقل، مشكل خاصي ندارند و جزء مواد زايد خطرناك محسوب نميشوند. لذا بهتر است به همراه سایر زباله های بیمارستانی مدیریت شوند.
۲٫ پسماند پاتولوژيك
اين زايدات شامل بافتها و قسمتهاي اعضاء مختلف بدن ميباشند كه در عمل نمونه برداري يا كالبد شكافي و جراحي ايجاد ميگردند . اين زايدات بطور بالقوهاي امكان ايجاد بيماري داشته و عامل بيماريزا در آنها بسيار زياد است .
۳٫ زباله های راديو اكتيو
اين نوع پسماند، شامل زايدات جامد ، مايع و گازي آلوده به مواد راديو اكتيو هستند. كاربرد مواد راديو اكتيو در عكسبرداريها و پرتودرمانيها معمول است .

۴٫ زباله های شيميايي
اين پسماند شامل اَنواع مختلفي از مواد زايد شيميايي بوده كه بطور مثال از آزمايشگاه ها و فعاليتهايي نظير نظافت و ضد عفوني حاصل ميشوند . اين زايدات ممكن است خطرناك باشند . طبق موازين بين المللي ، خصوصيات سمي بودن ،خورندگي ، قابل اشتعال بودن واكنش دهندگي ، سرطانزايي باعث طبقه بندي مواد زايد شيميايي در زمره مواد زايد خطرناك ميگردند . مواد شيميايي غير خطرناك ، موادي هستند كه خصوصيات فوق را نداشته باشند . مثل: قندها ، آمينو اسيدها و بعضي از نمكهاي معدني و آلي .

۵٫ زباله های عفوني
طبق تعريف زباله عفوني ، پسماندهایی هستند كه قادرند حداقل يك بيماري عفوني را منتقل سـازند بدليل اينكه روش قابل قبول براي عفوني بودن اين گونه زايدات در دست نيست ، مـراكز قانوني اينگونه مواد را بر حسب اينكه از كجا و با چه محتوياتي توليد ميشوند ، شناسايي و تعريف ميكنند . بر اين اساس حداقل ۳ درصد و حداكثر ۹۰ درصد زباله های بيمارستاني را زباله های عفوني تشكيل ميدهند .
طبقه بندی زباله های بیمارستانی عفونی بر طبق قوانین EPA وWHO به صورت زیر انجام می شود:

۱٫بخشهاي همودياليز (شامل: فيلترها ولوله ها، حوله هاي يكبار مصرف ، روپوشها ، پيش بندها و دستكش ها و…) و نيز مواد زايد حيوانات تلقيح شده در زمره اين گروه زايدات قرار دارند.

۲٫ مواد زايد بخشهاي ايزوله

۳٫ مواد زايد محيطهاي كشت و ديگر عوامل عفوني

۴٫ فرآوردههاي خوني

۵٫ پسماند ناشي از اعمال جراحي و كالبد شكافي

۶٫ پسماند آزمايشگاهي

۷٫ وسايل آلوده نوك تيز و برنده

۸٫ پسماند دياليز

۹٫ پسماند بيولوژيكي ودارويي

۱۰٫ لوازم وابزار آلوده

انواع دستگاه زباله سوز، طراحی دستگاه زباله سوز، ساخت دستگاه زباله سوز، قیمت دستگاه زباله سوز و تولید برق، قیمت دستگاه امحاء زباله بیمارستانی، 

فرآیند زباله سوزهای بیمارستانی:

طبق آخرین طبقه بندی WHO ،زباله های بیمارستانی به هشت گروه اصلی تقسیم شده است. از زباله سوز های بیمارستانی می توان برای امحاء تمامی گروه ها به غیر از زباله های رادیواکتیو استفاده نمود.

زباله سوزهای بیمارستانی شرکت فلاتک برای کسب مجوزهای زیست محیطی، از فیلتراسیون سه مرحله ای بهره می گیرند.

زباله های عفونی، شیمیایی، پاتولوژی و … ابتدا در محفظه اصلی دستگاه بارگذاری شده و در دمای ۸۵۰ تا ۹۰۰ درجه به طور کامل سوخته و امحاء می گردد.

دود و بخارات حاصله در این بخش از طریق داکت به محفظه امحاء گازهای آلاینده (افتر برنر) هدایت شده و در معرض دمایی بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد قرار می گیرد (مرحله اول فیلتراسیون).

گازهای حاصله پس از خروج از واحد پس سوز، وارد سیکلون غبار گیر شده و این قسمت، مرحله دوم فیلتراسیون غبارگیر بر روی گاز اعمال شده و ذرات معلق موجود در گاز از آن جدا می شود.

در صورت نیاز، پس از مرحله غبارگیری، می توان با استفاده از یکدستگاه مبدل حرارتی، حرارت اضافه موجود را برای مصارف گرمایشی مورد استفاده قرار داد. (هوای گرم دائمی، آب گرم دائمی یا بخار دائمی)

مرحله سوم فیلتراسیون شامل خنک کردن گاز و سپس خنثی سازی آن در فیلتر اسکرابر می باشد. سپس گاز پاکسازی شده از طریق دودکش دستگاه دفع می شود.

کوره زباله سوز صنعتی، دستگاه زباله سوز خانگی، دستگاه زباله سوز صنعتی، دستگاه زباله سوز بیمارستانی

We are great smart fast