سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای زباله سوز

همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ذیربط در تدوین استاندارد تاسیسات زباله سوز، از افتخارات شرکت فلاتِک در سال ۱۴۰۰

تاسیسات زباله سوز

۲۲۸۲۷-۱

۲۲۸۲۷-۲

۲۲۸۲۷-۳

۲۲۸۲۷-۴

 

کمیسیون فنی تدوین استانداردهاي حوزه صنعت نفت

حضور در جلسات کمیسیون فنی و همکاری با بخشهای مختلف شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تدوین استانداردهای حوزه نفت کشور، به عنوان تنها شرکت خصوصی خاضر با سوابق کاری منحصربفرد در زمینه مدیریت پسماندهای نفتی و پاکسازی سایتهای آلوده حوزه صنعت نفت

 

گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه شامل ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001)

کسب گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه شامل ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت، ISO 14001 استاندارد زیست محیطی، ISO 45001 استاندارد ایمنی و سلامت

IMS90014500114001

CRM – 5S – EFQM (Excellence Model)