دکانتر سپراتور سانترفیوژ جداسازی آب و روغن و ذرات

از این سیستم برای جداسازی سه فازی جامد، آب و روغن استفاده می شود.


مشعل با سوز صایعات مایع

مشعل های خاص، مشعل کوره، مشعل زباله سوز، مشعل پساب سوز


پمپ استیل ضد اسید

پمپهای جریان داغ و ضد اسید


آنالیزرهای آنلاین و پرتابل گاز

اندازه گیری گازهای دودکش


انواع فن

انواع دمنده هوا یا فن Fan & Air Blower
فن‌ها Fan & Air Blower با توجه به جهت جریان هوا در سه نوع زیر ساخته می‌شوند:
· دمنده هوا یا فن جریان محوری (Axial Flow Fans)
· دمنده هوا یا فن جریان شعاعی یا سانتریفیوژ (Centrifugal Fans)
· دمنده هوا یا فن جریان متقاطع (Cross Flow Fans)


شعله گیر

شعله‌گیر یا همان flame arrestor تجهیزی است که بوسیله جذب گرمای شعله، آن را خاموش و یا متوقف می‌کند. گرمای شعله توسط این تجهیز در یک قطعه متخلخل فلزی جذب می‌شود و از اشتعال ماده در ادامه‌ی خط لوله جلوگیری می‌کند.


کانکسهای تاشو

کانکس تاشو، کمپهای اسکان موقت