اسکنر شعله (Flame Scanner)

اسکنر شعله (Flame Scanner) یک حسگر یا دستگاه تشخیص شعله است که برای شناسایی و نظارت بر حضور و وجود شعله در سیستم‌های احتراقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، صنایع شیمیایی، تولید انرژی، و فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وظیفه اصلی اسکنر شعله، تشخیص وجود شعله در دستگاه‌ها و سیستم‌های احتراقی است.

اسکنر شعله معمولاً از منابع نوری مرئی یا مادون قرمز استفاده می‌کند و این نورها را به شعله فرستاده و بازتاب آنها را از شعله دریافت می‌کند. اگر شعله در سیستم احتراقی حاضر باشد، الگوی بازتاب نور تغییر می‌کند و این تغییرات به عنوان نشانه‌ای از وجود شعله تفسیر می‌شوند. اطلاعات به دست آمده از این دستگاه به کنترل‌های فرآیندی ارسال می‌شود تا میزان سوخت‌سازی و کنترل بهینه شعله تنظیم شود.

استفاده از اسکنر شعله در سیستم‌های احتراقی بسیار مهم است و به بهره‌وری و ایمنی این سیستم‌ها کمک می‌کند. این دستگاه به تشخیص مشکلات و نقصان در شعله و جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از نقصان در شعله کمک می‌کند.

اسکنر شعله (Flame Scanner)

اسکنر شعله (Flame Scanner)

موارد حائز اهمیت در انتخاب اسکنر شعله:

در انتخاب اسکنر شعله برای سیستم‌های احتراقی، برخی پارامترها و عوامل مهم و تاثیرگذار وجود دارند. در ادامه به برخی از این پارامترها اشاره می‌شود:

  1. نوع شعله و سیستم احتراقی: نوع شعله که ممکن است شعله گازی، روغنی یا دیگر نوع‌ها باشد، باید با نوع اسکنر شعله همخوانی داشته باشد. همچنین، سیستم احتراقی (مانند کوره، دیگ، یا بویلر) نیز تاثیرگذار است.
  2. نوع اشعه مورد استفاده: اسکنرهای شعله از اشعه مرئی یا مادون قرمز برای تشخیص شعله استفاده می‌کنند. انتخاب نوع اشعه باید با شرایط محیطی و شعله مورد نظر همخوانی داشته باشد.
  3. فاصله تا شعله: فاصله فیزیکی بین اسکنر شعله و شعله برای تشخیص دقیق تاثیرگذار است. باید توجه شود که این فاصله توسط تولید کننده اسکنر مشخص شده و رعایت شود.
  4. محدوده دمایی: اسکنر شعله باید توانایی کار در محدوده دمایی مشخص را داشته باشد. این محدوده باید با دمای محیط و شرایط کاری هماهنگ باشد.
  5. حساسیت: حساسیت اسکنر به تغییرات شعله، شدت نوری و اندازه شعله تاثیرگذار است. باید اسکنری با حساسیت مناسب انتخاب شود تا تشخیص دقیق انجام شود.
  6. اصول ایمنی و استانداردها: اسکنر شعله باید با استانداردهای ایمنی مرتبط با سیستم احتراقی مطابقت داشته باشد و از نظر ایمنی تایید شده باشد.
  7. توانایی ارتقاء و تنظیمات: اسکنر باید قابلیت تنظیمات و ارتقاء داشته باشد تا به تغییرات در سیستم‌های احتراقی پاسخ دهد.
  8. قیمت و هزینه نگهداری: قیمت اسکنر و هزینه نگهداری و تعمیرات می‌تواند در انتخاب نهایی تاثیرگذار باشد.

توجه به این پارامترها و مشورت با تخصص‌های فنی می‌تواند به انتخاب مناسب‌ترین اسکنر شعله برای سیستم احتراقی کمک کند و از کارایی و ایمنی بهتری برخوردار شود.