زباله سوزهای فلاتِک در انواع ذیل و در ظرفیت های مختلف قابل سفارش می باشد.