شعله پوش (Flame Arrestor)

شعله پوش (Flame Arrestor)، تجهیزی است که بوسیله جذب گرمای شعله، آن را خاموش و یا متوقف می‌کند. گرمای شعله توسط این تجهیز در یک قطعه متخلخل فلزی جذب می‌شود و از اشتعال ماده در ادامه‌ی خط لوله جلوگیری می‌کند.

این قطعه فلزی از صفحات موج‌ دار کنار هم و یا توری به هم فشرده شده تشکیل می‌شود. ابعاد کلی و سایز گذرگاه‌های این قطعه متخلخل توسط عواملی همچون ترکیب، دما و فشار گاز و میزان افت فشار آن تعیین می‌شود. برای نمونه هر چه ترکیب گاز محیطی تندسوزتر باشد باید سایز منافذ کوچک‌تر باشد. اما از طرفی ریزتر بودن منافذ باعث افزایش افت فشار می‌شود.

 

انواع شعله‌ پوش

شعله‌پوشها با توجه به محل مورد استفاده و کاربرد به دو نوع زیر تقسیم می‌شوند :

  • انتهایی ( End line )
  • در خط ( In line )

که جهت جلوگیری از انتقال احتراق، توسعه اشتعال و انفجار از یک سمت خط لوله به سمت دیگر و یا از خارج به داخل مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سایز و مشخصات شعله پوش

هدف از بکارگیری یک شعله‌گیر محافظت سیستم در برابر شعله‌ای منتشر شده است. با این وجود شعله‌گیر ها باید توانایی عبور بخار/هوا از درون منافذ خود به طوری­که تخلیه فشار یا خلا و هدایت نرمال بخار در سیستم صورت گیرد را داشته باشند. مقاومت در مقابل عبور، به سایز و ساختار منافذ شعله‌گیر بستگی دارد. شعله‌گیر باید به گونه‌ای طراحی شود که نرخ جریان مورد نیاز در مقاومت (افت فشار) قابل قبولی بدست­ آید. همچنین محل بهینه شعله‌گیر باید مشخص شود. شعله‌گیرهای‌ اند لاین روی فلنج خروجی نصب و مستقیما به اتمسفر تهویه می‌شوند. شعله‌گیرهای این لاین در فاصله زیادی از محل تهویه لوله (تعیین شده توسط سازنده) نصب می‌شوند.

شعله‌گیرها برای استفاده در برابر گروه‌های بخار مواد شیمیایی که توسط کد ملی الکتریکی و کمیسیون بین‌المللی الکترونیکال تعریف شده­اند به کار می‌روند. فشار و دمای اولیه بخار موجود در سیستم نیز از عوامل مهم دیگر هستند که باید مدنظر قرار داد. طبق استاندارد باید سازگاری شعله‌گیر با گروه خاصی از این بخارات تایید شود. جنس ماده‌ای که شعله‌گیر از آن ساخته می‌شود، باید سازگار و مقاوم با جنس بخار شیمیایی سیستم باشد. همچنین باید احتمال خوردگی شعله‌گیر و آلودگی مواد فرایندی به حداقل ممکن برسد.

 

شعله‌ پوش In Line

شعله گیر

شعله‌گیر یا همان flame arrestor تجهیزی است که بوسیله جذب گرمای شعله، آن را خاموش و یا متوقف می‌کند. گرمای شعله توسط این تجهیز در یک قطعه متخلخل فلزی جذب می‌شود و از اشتعال ماده در ادامه‌ی خط لوله جلوگیری می‌کند.

جهت سفارش تماس بگیرید