واحد بازیابی گوگرد (Sulfur Recovery Unit)

واحد بازیابی گوگرد (Sulfur Recovery Unit)، یک واحد صنعتی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی است که برای بازیابی و استفاده مجدد از سولفیدهای معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سولفیدهای معدنی از جمله تیوسولفاتها و سولفورها می‌باشند و در فرآیندهای مختلف صنایع شیمیایی به کار می‌روند. واحد بازیابی گوگرد (SRU) بهبود فرآیندهای مرتبط با سولفیدهای معدنی را فراهم می‌کند و از دیگ برای تبدیل سولفیدهای معدنی به ترکیباتی مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی استفاده می‌کند.

واحد بازیابی گوگرد (SRU) ممکن است شامل مراحل زیر باشد:

۱٫ جذب سولفیدهای معدنی: در این مرحله، سولفیدهای معدنی از جریان گازهای صنعتی یا آب استخراج می‌شوند. این عملیات ممکن است با استفاده از جاذب‌های شیمیایی انجام شود.

۲٫ استخراج و بازیابی سولفیدها: سولفیدهای معدنی استخراج و از جاذب‌ها جدا می‌شوند. این مرحله ممکن است شامل تجزیه شیمیایی یا انجام واکنش‌های شیمیایی خاص باشد.

۳٫ تجزیه و تفکیک سولفیدها: سولفیدهای استخراج شده ممکن است نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق داشته باشند تا به ترکیبات معدنی مورد نیاز در فرآیندهای صنعتی تبدیل شوند.

۴٫ بازیابی سولفیدهای بازیافت شده: سولفیدهای معدنی بازیافت شده ممکن است به عنوان مواد اولیه به فرآیندهای صنعتی دیگر تحویل داده شوند.

واحد بازیابی گوگرد (Sulfur Recovery Unit)

واحد بازیابی گوگرد (Sulfur Recovery Unit)

کاربردها

استفاده از واحد بازیابی گوگرد (SRU) در صنایع شیمیایی و پتروشیمی به کاهش هدررفت سولفیدهای معدنی و کاهش تأمین از منابع معدنی نیاز دارد. همچنین، این واحد‌ها ممکن است در حفاظت از محیط زیست نیز نقش مهمی ایفا کنند، زیرا جلوگیری از آلودگی زیست محیطی به وسیله‌ی سولفیدهای معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.با توجه به رشد مصرف انرژی و به ویژه توجه جهانی به انرژی پاک، توسعه فرآیندهای مرتبط با گاز اجتناب ناپذیر است. یکی از اهداف اصلی این فرآیندها حذف سولفید هیدروژن از گاز اسیدی واحدهای شیرین کننده در پالایشگاه های نفت و گاز است. بیشتر این گاز، ماده خطرناک و سمی سولفید هیدروژن (H2S) است که مضرات بزرگی را برای محیط زیست و انسان ایجاد می کند و امروزه مقررات زیست محیطی در مورد انتشار آن سختگیرانه تر شده است.

گوگرد عنصری ارزشمند است که در صنایع شیمیایی، کشاورزی، بهداشتی و نظامی استفاده می شود.

به دلیل مسائل زیست محیطی، انتشار H2S و SO2 حتی در مقادیر پایین مجاز نمی باشد. بنابراین در صورت عدم وجود این واحد، بهره برداری از پالایشگاه ها امکان پذیر نیست.

 

بومی سازی:

شرکت فلاتِک در راستای خودکفایی کشور و قطع نیاز ایران به واردات این واحد، با استفاده از مدارک فنی موجود، همچنین مهندسی معکوس واحدهای موجود در کشور، هم اکنون از توانایی طراحی، ساخت و بهره برداری از این واحد در قالب یک واحد تمام ایرانی برخوردار می باشد.

 

توجیه اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز:

تمامی واحدهای بازیافت گوگرد فعلی در پالایشگاه های نفت و گاز ایران با مجوز خارجی طراحی و ساخته شده است و برای ساخت این واحدها با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز حدود ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است.

لذا بومی سازی دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز جهت این فرآیند از خروج مقدار قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

واحد بازیابی گوگرد (SRU)

واحد بازیابی گوگرد (SRU)