فلاتک برند تخصصی زباله سوز

FALAT Energy Company | FALATec

شرکت فلاتِک برند تخصصی طراحی و ساخت انواع زباله سوز در ایران و منطقه

زباله سوز و پساب سوز همزمان “فلاتِک”

زباله سوز و پساب سوز همزمان “فلاتِک” برای اولین بار در خاورمیانه، از قابلیت امحاء همزمان انواع پسماند و پساب به صورت همزمان برخوردار می باشد. این دستگاه فاقد هر گونه دود و بو بوده و کلیه پارامترهای مجاز سازمان محیط زیست را پوشش می دهد. طراحی این سیستم توسط متخصصین “فلاتک” صورت پذیرفته و بنابراین ظرفیت هر دستگاه به تناسب سفارش و با توجه به نیاز کارفرما قابل تغییر می باشد.

لازم بذکر است، طراحی کلیه محصولات شرکت فلاتِک توسط شریک اروپایی مجموعه و طبق استانداردهای روز دنیا شبیه سازی (CFD) و تائید شده است.

(www.ManchesterCFD.co.uk/partners)

زباله سوزهای سیار فلاتِک از قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف برخوردار می باشند. از جمله کاربردهای این سری می توان به استفاده در اردوگاهها، سایتهای عمرانی، کمپهای اضطراری و جمع آوری و امحاء سیار زباله های بیمارستانی اشاره نمود.