فلاتک برند تخصصی زباله سوز

FALAT Energy Company | FALATec

شرکت فلاتِک برند تخصصی طراحی و ساخت انواع زباله سوز در ایران و منطقه

زباله سوز و پساب سوز همزمان “فلاتِک”

زباله سوز و پساب سوز همزمان “فلاتِک” برای اولین بار در خاورمیانه، از قابلیت امحاء همزمان انواع پسماند و پساب به صورت همزمان برخوردار می باشد. این دستگاه فاقد هر گونه دود و بو بوده و کلیه پارامترهای مجاز سازمان محیط زیست را پوشش می دهد. طراحی این سیستم توسط متخصصین “فلاتک” صورت پذیرفته و بنابراین ظرفیت هر دستگاه به تناسب سفارش و با توجه به نیاز کارفرما طراحی خواهد شد.

لازم بذکر است، طراحی کلیه محصولات شرکت فلاتِک توسط شریک اروپایی مجموعه و طبق استانداردهای روز دنیا شبیه سازی (CFD) و تائید شده است.

(www.ManchesterCFD.co.uk/partners)

زباله سوزهای سیار فلاتِک از قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف برخوردار می باشند. از جمله کاربردهای این سری می توان به استفاده در اردوگاهها، سایتهای عمرانی، کمپهای اضطراری و جمع آوری و امحاء سیار زباله های بیمارستانی اشاره نمود.

شرکت فلاتِک تولید کننده یکی از پیشرفته ترین انواع کمپهای اسکان موقت می باشد که از سرعت بسیار بالایی در برپا سازی، برچیده شدن و انتقال بخشهای مختلف اتاقک های (کانکس های) سایتهای اسکان موقت از جمله: کمپهای اضطراری، اداری-کارگری-سرویس های بهداشتی و … مورد نیاز در پروژه های عمرانی، راه سازی و …، کمپهای اسکان موقت مهاجران و …برخوردار می باشد.

استفاده از زباله سوزهای سیار در ترکیب با این کمپهای پیشرفته، ترکیب سازنده ای در مدیریت پسماند این اقامتگاههای موقت بوجود می آورد.